Dušičková vycházka

04.11.2012 09:32

Letošní 2. listopadové odpoledne jsme se světluškami a vlčaty pojali trochu vzpomínkově.

Sešli jsme se po čtvrté hodině v klubovně, řekli jsme si něco o významu tohoto svátku a společně vyrazili na místní hřbitov, kde na nás už čekali oldskauti Bunka a Punťa. S nimi jsme pak zavzpomínali na bývalé členy naší družiny a k uctění jejich památky zapálili svíčku a tím alespoň trochu oživili vzpomínku na ty, kteří už mezi námi nejsou.