Schůzky !!!!

24.08.2014 09:07

Každý čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin.

Školní děti od 6 - 10 let 

Klubovny střediska se nacházejí v druhém patře šedivého domu na Václavském náměstí,
do kterého se vchází uličkou vedoucí k Penny marketu.